Michael Hardenfelt (e-mail: m@hardenfelt.pl) – Telefon: (+48) 600-43 53 83

Polityka prywatności.

Kim jestem

Michael Hardenfelt – Duńczyk z Warszawy. Niniejsza strona ma w przeważającej mierze charakter informacyjny. Oferuję na niej usługi tłumacza pisemnego i ustnego oraz przewodnika turystycznego https://hardenfelt.pl.

Niniejsza polityka prywatności została wypracowana przeze mnie – Michaela Hardenfelta – na podstawie znanego mi ustawodawstwa oraz informacji pochodzących z różnych urzędów państwowych. Niniejsza polityka prywatności NIE jest skopiowanym standardowym tekstem, tylko stanowi wyraz mojej interpretacji obowiązujących przepisów. 

Polityka dotycząca plików cookies

Niniejsza strona internetowa nie gromadzi informacji o użytkownikach, czyli nie ma interaktywnego kontaktu z odwiedzającymi. Ma charakter informacyjny – prezentuje teksty i grafikę, z którymi czytelnik może się zapoznać i do których może się odnieść. Moja strona promuje usługi Michaela Hardenfelta prowadzącego działalność gospodarczą w Polsce. Można się z nim skontaktować mailowo i telefonicznie. Sposób zarządzania kontaktami opisano na końcu tego artykułu. Strona www.hardenfelt.pl sama w sobie NIE zawiera żadnych plików cookies, nie rejestruje tego, kto ją odwiedza i NIE zamieszcza plików cookies na urządzeniach osób odwiedzających. Twoja przeglądarka może jednak zapamiętać, że odwiedziłeś tę stronę.

Niniejsza strona została zaprojektowana za pomocą WordPress i umieszczona na serwerze administrowanym przez www.simply.com. Simply.com informuje na swojej stronie internetowej o gromadzeniu statystyk, lecz nie są one szczegółowe, ponieważ NIE korzystają z plików cookies.

Hardenfelt.pl jest prawdopodobnie wyposażona w pliki cookies (ciasteczka) konieczne do tego, żeby można było aktywować podstawowe funkcje, takie jak nawigacja od jednej strony do drugiej. Te pliki zostają usunięte wraz z opuszczeniem przez Ciebie strony hardenfelt.pl Proszę o niekorzystanie ze strony, jeżeli nie życzysz sobie tych plików cookies. Zaznaczam jednak, że są one całkowicie anonimowe i zgodnie z artykułem 9 rozporządzenia ePrivacy (2002/58/EEC) nie wymagają wyrażenia zgody.

Strona hardenfelt.pl jest identyczna i niezmienna, niezależnie od tego, kto ją odwiedza. Nie dostosowuje się zatem do Twoich preferencji i nie korzysta z cookies funkcjonalnych.

Oprócz promowania moich usług strona nie zawiera żadnych innych form marketingu. Nie zobaczysz tutaj ogłoszeń ani reklam dostosowanych do Twoich preferencji.

Hardenfelt.pl nie ma pełnego wglądu w działania w internecie, więc nie można wykluczyć, że Google bądź inne firmy będą korzystać z plików cookies w związku z Twoją wizytą na hardenfelt.pl. Jeżeli otrzymam takie informacje na podstawie cookies, o których istnieniu nic nie wiem, gwarantuję, że natychmiast zostaną one usunięte. Nie zostaną też przekazane żadnym innym podmiotom, ani odpłatnie, ani gratis. W przypadku, gdy hardenfelt.pl wykryje obecność plików cookies pochodzących z urządzeń użytkownika, pliki te zostaną – o ile to możliwe – usunięte.

Niniejsza polityka cookies została wypracowana w listopadzie 2023 roku, ale firma hardenfelt.pl będzie na bieżąco śledzić rozwój techniczny i jeżeli zajdzie taka potrzeba, polityka zostanie znowelizowana. Hardenfelt.pl raz jeszcze podkreśla, że nie gromadzi informacji o użytkownikach. Nie jestem zainteresowany ich otrzymywaniem, ale trzeba być świadomym, że Google, rząd oraz inne wpływowe organy i przedsiębiorstwa mają możliwość inwigilacji, które jeszcze kilka lat temu były nie do pomyślenia.

Jeżeli użytkownik zauważy, że strona hardenfelt.pl zamieściła plik cookie na jego urządzeniu, proszę o stosowną informację na adres m@hardenfelt.pl. Jeśli dojdzie do podobnego zdarzenia, odbędzie się to absolutnie bez mojej wiedzy i podejmę stosowne działania, żeby zapobiec temu w przyszłości albo poinformować o tym użytkowników.

Na koniec warto nadmienić, że pliki cookies zawsze można usunąć z poziomu przeglądarki internetowej.

Zawartość innych stron internetowych – linki na hardenfelt.pl

Inne strony internetowe, do których uzyskasz dostęp po kliknięciu na linki na stronie hardenfelt.pl, działają według własnych reguł.

Takie strony mogą gromadzić o Tobie informacje, ale z ich polityką prywatności musisz się zapoznać już we własnym zakresie.

Kontakt telefoniczny bądź korespondencja elektroniczna

Jeżeli do mnie zadzwonisz, Twój numer zostanie zarejestrowany przez mój telefon. Nie zachowuję żadnych innych informacji i zawsze proszę o potwierdzenie ewentualnych ustaleń przez e-mail. Nie nagrywam rozmów telefonicznych.

Korespondencja mailowa jest zachowywana w moim systemie pocztowym. To samo dotyczy otrzymywanych od Ciebie informacji. Adres zostanie zachowany w bazie danych z adresami osób, z którymi prowadziłem korespondencję elektroniczną.

Inne informacje nie zostaną zachowane, dopóki nie zawrzemy umowy o dostarczenie usług.

Informacje o klientach i osobach, które wyrażają chęć zawarcia umowy o dostarczenie usług.

Administratorem twoich danych osobowych jest Michael Hardenfelt, adres: Żyrardów, 96-300,  ul. Struga 1/79, Polska, NIP: 521-332-37-29. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Zachowuję Twoje dane do chwili przedawnienia się możliwego roszczenia z tytułu współpracy. Masz prawo m.in. do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Jeżeli uważasz, że naruszam Twoje prawa, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie jestem w stanie podjąć się zlecenia dla Ciebie/ Twojej firmy, jeżeli nie zgodzisz się na przetwarzanie swoich danych osobowych. Możesz nie zgodzić się na przekazanie danych osobowych, ale w takim wypadku nie będę mógł wykonać zlecenia.

Twoje dane osobowe zachowywane są w celu: 1) Wypracowania oferty oraz świadczenia wspomnianych usług (tłumaczenie, przewodnik i inne), które są objęte moją działalnością. 2) Udokumentowania zawartej umowy oraz rozliczenia usług zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi księgowości i podatków, przeprowadzenia procedury administracyjnej, w tym statystyk i sprawozdań z powodu mojego uzasadnionego interesu. 3) Żeby móc przedstawić ewentualne roszczenia, chronić siebie wobec ewentualnych roszczeń oraz w celu dokumentacji zdarzeń rzeczywistych, kiedy domagają się tego władze publiczne. 4) Żeby od czasu do czasu móc informować o nowych ofertach, zmianie ceny i podobnych informacjach, co do których uznam, że mogą Cię interesować.  W każdej chwili możesz mnie poinformować, że nie życzysz sobie otrzymywania takich informacji, co będzie przeze mnie respektowane.

Twoje informacje są przetwarzane przez mnie osobiście. Zawsze możesz wysłać do mnie zapytanie na adres m@hardenfelt.pl, żeby się dowiedzieć, jakimi informacjami na Twój temat dysponuję. NIGDY nie dzielę się takimi informacjami z innymi osobami/podmiotami, chyba że mam taki obowiązek na podstawie przepisów prawnych bądź postanowienia sądu. Niniejszym oświadczam, że NIGDY nie sprzedam ani nie przekażę Twoich danych osobowych innym osobom bądź firmom.

E-mail: m@hardenfelt.pl Telefon: (+48) 600 43 53 83

Wersja po duńsku Wersja po angielsku