Michael Hardenfelt (e-mail: m@hardenfelt.pl) – Telefon: (+48) 600-43 53 83

Nauczanie języka duńskiego dla pracowników medycznych

Przez wiele lat nauczanie duńskiego było moim głównym zajęciem – z jednej strony pracowałem jako nauczyciel duńskiego jako języka obcego w Duńskim Instytucie Kultury w Warszawie, z drugiej jako nauczyciel duńskiego jako języka ojczystego w amerykańskiej szkole w Warszawie (ASW).   

To doświadczenie niezwykle mnie wzbogaciło i z przyjemnością obserwowałem rezultaty swojej pracy, kiedy kursanci po wyjeździe z Polski byli w stanie rozpocząć w Danii nowe życie.  

Równolegle z tym pracowałem jako wykładowca na kursach dla pracowników medycznych – w ramach współpracy z firmą rekrutacyjną Paragona, ale także z innymi podmiotami organizującymi w Polsce kursy duńskiego dla przyszłych pracowników. Wśród słuchaczy znajdowali się lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy w ciągu pełnoetatowego kursu przyswoili sobie duński na poziomie wystarczającym do tego, aby poradzić sobie w Danii. Kursy trwały zwykle ponad cztery miesiące (poziom B1) albo sześć miesięcy (poziom B2). Podczas zajęć kładło się duży nacisk na używanie języka w miejscu pracy. Opanowanie przez kursantów języka specjalistycznego dla danej branży plasowało się zwykle po czterech miesiącach nauki na poziomie co najmniej B2, a po sześciu miesiącach – C1.

Wciąż chętnie podejmuję się nauczania duńskiego dla firm rekrutacyjnych i innych instytucji zatrudniających kandydatów do pracy w duńskiej służbie zdrowia. Największe doświadczenie mam w prowadzeniu zajęć dla Polaków. Wiem dokładnie, z jakimi wyzwaniami podczas nauki duńskiego muszą się zmierzyć użytkownicy polskiego jako języka ojczystego, co znacznie ułatwia cały proces. Zdarzało mi się też prowadzić zajęcia dla osób z innych krajów europejskich.

Jestem również otwarty na prowadzenie zajęć indywidualnych (jeden na jeden) przez internet. W przypadku większej liczby uczestniów nie uważam nauczania zdalnego za dostatecznie skuteczną metodę i dlatego dla grup liczących więcej niż jedną osobę prowadzę wyłącznie kursy stacjonarne.

Ze względu na to, że kursy intensywne obejmują tygodniowo około trzydziestu lekcji czterdziestopięciominutowych (plus prace domowe), zajęcia powinno prowadzić dwóch albo trzech nauczycieli. W razie zainteresowania zorganizowaniem takiego kursu służę pomocą w znalezieniu doświadczonych nauczycieli duńskiego z Polski i stworzeniu kompetentnego zespołu dydaktycznego.

Jeśli potrzebujesz lektora/lektorów duńskiego dla pracowników medycznych, wyślij wiadomość na adres m@hardenfelt.pl

E-mail: m@hardenfelt.pl Telefon: (+48) 600 43 53 83

Wersja po duńsku Wersja po angielsku