Michael Hardenfelt (e-mail: m@hardenfelt.pl) – Telefon: (+48) 600-43 53 83

Warunki ogólne dotyczące tłumaczeń z polskiego lub angielskiego na duński

Michael Hardenfelt, Warszawa

Struga 1/79, 96-300 Żyrardów

Telefon: (+48) 600 435383

E-mail: m@hardenfelt.pl

NIP: 521-332-37-29 REGON: 140002542  

Cena ustalana jest na podstawie tekstu źródłowego. Zwykle podaję ostateczną cenę za zlecenie w ciągu pół godziny od otrzymania tekstu pocztą elektroniczną.

1. Warunki ogólne

Standardowym formatem, w którym pracuję, jest Word albo dokument, który można redagować w Wordzie. 

Przyjmuję pliki w formacie PDF, ale konwertuję je do Worda. Nie mogę zagwarantować zachowania tej samej struktury graficznej, co w dokumencie PDF, zatem plik zawierający dużo elementów graficznych po wykonaniu przeze mnie tłumaczenia powinien zostać poprawiony przez grafika. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest, jeśli jest to możliwe, przesłanie do mnie pliku w formacie Word.

NIE tłumaczę bez uprzedniego wyraźnego polecenia tekstów będących częścią elementów graficznych, których nie da się redagować w Wordzie. Taki tekst będę mógł przetłumaczyć tylko jeżeli prześle się go do mnie w osobnym pliku wraz z odsyłaczem do strony, na której znajduje się dany element graficzny.

Tłumaczenie w Excelu albo w PowerPoincie kosztuje zwykle dodatkowe 10-20 % ceny standardowej.

NIE tłumaczę we własnych, dedykowanych programach klienta. 

2 Przygotowanie tekstu do tłumaczenia

Tekst słabej jakości w języku oryginału zazwyczaj będzie brzmiał lepiej w wersji przetłumaczonej – błędy gramatyczne i in. zostaną przetłumaczone na poprawny język w tekście docelowym.  

Mimo to zalecam jednak, aby zadbać o jak najlepszą jakość tekstu w języku oryginału – umożliwi to wierniejsze oddanie pierwotnego stylu i rejestru w języku docelowym i z oczywistych względów przyczyni się do tego, że tekst jako całość będzie brzmiał lepiej. 

Tłumaczę na język duński powszechnie używane skróty, NIE tłumaczę jednak skrótów stosowanych jedynie w języku specjalistycznym, jeżeli nie zostanie to ze mną uprzednio ustalone. W ostatnim przypadku zaleca się wcześniejsze sporządzenie listy z objaśnieniami skrótów w języku wyjściowym. 

3 Wystawianie faktur

Za wykonaną pracę wystawiane są faktury bez VAT’u. Firma jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku VAT.

Faktura wysyłana jest w tym samym mailu co tłumaczenie. Klient sam odpowiada za ewentualnie przesłanie jej do działu rozliczeń.

4 Termin dostarczenia zlecenia

Termin dostarczenia wykonanego tłumaczenia zależy od aktualnej liczby zleceń i ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta. 

Zazwyczaj tłumaczenia nieprzekraczające 2 stron rozliczeniowych dla stałych klientów zostaną dostarczone tego samego albo następnego dnia.  Zlecenia od 2 do 5 stron wykonywane są zwykle w ciągu 2-5 dni, natomiast w przypadku dłuższych tekstów można liczyć się z tym, że będę potrzebował mniej więcej tygodnia na przetłumaczenie około 20 stron – ze względu na konieczność zarezerwowania czasu dla wykonania mniejszych zamówień dla stałych klientów. Termin dostarczenia zlecenia można zazwyczaj przyspieszyć, zamawiając tłumaczenie ekspresowe.

5 Płatności

Standardowy termin płatności dla firm i instytucji w Polsce i w Danii to 10 dni liczone od daty wystawienia faktury. Zwykle nie wysyłam ponagleń przez pierwsze 30 dni, natomiast nie przyjmuję nowych zamówień od klienta, który nie opłaci faktury. Nie zmieniam także terminu płatności na fakturach bez względu na politykę stosowaną przez danego klienta. 

Płatności od klientów zagranicznych mogą być przekazywane na rachunek w euro w polskim banku, a płatności w innej walucie na polski rachunek prowadzony w polskich złotych.

Tłumaczenia dla firm, które nie mają siedziby w Polsce albo w Danii wykonywane są zawsze po przedpłacie. To samo dotyczy tłumaczeń dla osób prywatnych.

Zlecenia od osób i firm zarejestrowanych w Polsce rozliczane są w złotych polskich. Zlecenia dla osób/firm z innych krajów mogą według wyboru klienta zostać rozliczone w euro, złotych albo koronach duńskich. 

6 Umowy o współpracy

Obowiązujące warunki współpracy są określone w części „Warunki ogólne”, „Cennik”, a także w polskim kodeksie cywilnym i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawnych w Polsce. Ewentualne warunki uzupełniające uzgadniam drogą mailową. NIGDY nie podpisuję z klientami złożonych pod względem treści umów indywidualnych. Standardowe umowy biur tłumaczeń są z reguły sporządzane przez prawników je reprezentujących i zabezpieczających ich interesy i te umowy są najczęściej sformułowane w sposób uniemożliwiający ich pełne zrozumienie bez gruntownej znajomości prawa. W celu przeredagowania takiego kontraktu i upewnienia się, że znane mi są konsekwencje jego zawarcia, musiałbym wpierw zlecić mojemu prawnikowi jego przeczytanie i dokładne omówienie ze mną zawartych w umowie treści.  Biorąc pod uwagę, że wykonuję zlecenia dla ponad 50 klientów rocznie, nie posiadam ani czasu, ani możliwości finansowych, aby to zrealizować.

E-mail: m@hardenfelt.pl Telefon: (+48) 600 43 53 83

Wersja po duńsku Wersja po angielsku