Michael Hardenfelt (e-mail: m@hardenfelt.pl) – Telefon: (+48) 600-43 53 83

Klauzula poufności

Obowiązuje dla firmy: Hardenfelt.com/ Michael Hardenfelt. NIP: 521-332-37-29

Zobowiązuję się do traktowania wszystkich powierzanych mi materiałów z zachowaniem całkowitej poufności. Tłumaczenia na duński wykonuję wyłącznie ja sam i ani tekst, ani grafika czy informacje o wszystkich stronach uczestniczących nie zostaną udostępnione osobom trzecim (zlecenia na tłumaczenia na polski wykonywane przez osoby współpracujące ze mną mogą zawierać różne klauzule poufności). 

Informacje o osobach, firmach albo wiedza, do której mam dostęp w tekstach zleconych do tłumaczenia nigdy nie zostaną przeze mnie wykorzystane albo przekazane osobom trzecim. 

Na bezpośrednie żądanie klienta w każdym momencie mogę zniszczyć wykonane dla niego tłumaczenie, usuwając je z pamięci elektronicznej.  Klient podaje wtedy informację, czy zależy mu na zniszczeniu wszystkich tłumaczeń, które dla niego wykonałem, czy tylko niektórych z nich. Usuwane i niszczone są nie tylko same tłumaczenia, ale także teksty źródłowe i moje notatki. Żądanie klienta, aby usunąć i zniszczyć tłumaczenie jest równoznaczne z tym, że klient zatwierdza odbiór zlecenia, a jakość wykonanej usługi jest dla niego satysfakcjonująca. 

Informacje o kliencie/zleceniodawcy będą przechowywane przez 6 lat od daty zlecenia ostatniego tłumaczenia. Obejmują one następujące dane: imię i nazwisko zleceniodawcy, jego adres i kod pocztowy, ewentualny numer podatkowy, kwotę widniejącą na fakturze. Posiadam obowiązek przechowywania tych informacji, ale nie zostaną one ujawnione osobom trzecim, oprócz sytuacji, w których odbywa się to na żądanie odpowiednich władz, zwłaszcza skarbowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawnych albo w przypadkach, gdy prawo wymaga ich ujawnienia. 

Te informacje są przeze mnie używane wyłącznie do celów administracyjnych. W pojedynczych przypadkach mogą je wykorzystać do przesłania mailowych albo listownych powiadomień o zmianach w świadczonych przeze mnie usługach. Klient w każdym momencie ma możliwość zrezygnować z otrzymywania tych powiadomień.

E-mail: m@hardenfelt.pl Telefon: (+48) 600 43 53 83

Wersja po duńsku Wersja po angielsku